Doorgaan naar content

DELTA WORKS Amsterdam 2024

Datum: December 6th, 2023 Auteur: Endymion Struijs

Context

In onze complexe samenleving wordt de vrije beroepsgroep steeds belangrijker. In onze behoefte aan leiderschap en ondernemerschap, wordt daarbij een appel gedaan op (onder andere) de accountant, de advocaat, de notaris en de belastingadviseur. Deze maatschappelijke vraag heeft baat bij een sterke persoonlijke en ethische ontwikkeling van de vrije beroepsgroep.

De Deltawerken

Metafoor voor dit programma zijn de Deltawerken. Na verschillende decennia voltooide Rijkswaterstaat in 1997 de laatste van 12 grote projecten met de Maeslantkering en de Hartelkering (van architect Maarten Struijs).

De toekomst van de Deltawerken wordt mede bepaald door adaptief deltamanagement, waarin ingespeeld wordt op nieuwe inzichten in bijvoorbeeld het klimaat en sociaal.

Doel

DELTA WORKS Amsterdam wil een meerjarig programma rondom karaktervorming zijn, en begint in 2024 met een pilot van een jaar.

Daarin vinden vier plenaire sessies en vijf gespreksmomentenplaats voor maximaal tien mensen uit de vrije beroepsgroep.

Plenaire sessies: elk kwartaal een sessie met een combinatie van informatie, uitwisseling en praktische oefening.

Gespreksmomenten: één op één onderling of met één van de initiators, volgens de Socratische gespreksmethode. Op kantoor bij de participant.

Karaktervorming: ontleend aan de deugd-filosofie van Aristoteles, ingestoken op de vrije beroepsbeoefenaar als mens, niet op de praktijk van alledag. Vormgegeven vanuit klassieke retorica.

Uitvoering

Door in te zetten op individuele karaktervorming, geloven we dat we een selecte groep, met de juiste ambitie en eigenschappen, op lange termijn diepgaande impact op hun beroepsgroep kunnen laten hebben.

De groep wordt in het eerste jaar uitgedaagd en gefaciliteerd om de vraag ‘waarom ben ik accountant, advocaat, notaris of belastingadviseur?’ op authentieke wijze te beantwoorden.

De klassieke retorica is hierbij de werkvorm: gedurende het jaar werken de deelnemers aan een voordracht van zeven minuten in antwoord op deze vraag.

De plenaire sessies (eens per kwartaal) volgen de morele inscripties op de tempel van Delphi:

 • Ken uzelf - identiteit

  • Zelfkennis: wie ben ik en hoe kom ik over? 

  • Aristoteles en deugdethiek 

  • Klassieke retorica en verhaalopbouw

 • Alles met mate - deugdethiek

  • Socratische gespreksvorm

  • Aristoteles’ kardinale deugden: rechtvaardigheid, moed, matigheid, wijsheid

  • Memento mori: werk, privé en identiteit

 • Borgen maakt zorgen - toepassing: de eed

  • Sit with the problem

  • Wat is betrouwbaarheid?

  • Waarom ben ik accountant, advocaat, notaris of belastingadviseur?

 • Wrap up en presentaties

Het programma leunt op werk- en verwerkingsvormen, primair ingestoken op het houden van een voordracht (de klassieke retorica).

Gastlessen en korte filosofische colleges hebben als doel het gesprek aan te zwengelen, waar mogelijk op een directe en confronterende manier.

Als docenten treden op Endymion Struijs (registeraccountant) en Gerko Tempelman (filosoof, theoloog).

Op woensdagavond 28 februari 1800-2200 is de eerste van 4 plenaire sessies in de Beurs van Berlage, Damrak, Amsterdam.