Doorgaan naar content

BOARD PROGRAM Aruba: Voorjaar 2024

Datum: March 4th, 2024 Prijs: € 595,00 (excl. 21% BTW)

Op dinsdagavond 4 maart 2024 18.00 - 22.00 in het Renaissance Aruba wordt de voorjaarseditie 2024 van BOARD PROGRAM Aruba georganiseerd.

De Aruba Corporate Governance Code (“Code”) wordt binnenkort ingevoerd met als gevolg dat ondernemingen, hun commissarissen, bestuurders, interne- en externe accountants op de naleving van de Code voorbereid dienen te zijn.

ENDYMION Academy B.V. biedt in het voorjaar en najaar training aan, aan commissarissen, bestuurders, interne- en externe accountants die betrokken zijn bij de (gedelegeerde) verantwoordelijkheden van en in relatie tot de audit & risk commissie activiteiten.

Het doel van de trainingen is het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, houding & gedrag ten aanzien van de materieel inhoudelijke praktische toepassing van de code.

De trainingen staan onder voorzitterschap van dr. mr. H.A. (Hellen) van der Wal (jurist, lid van het College Aruba financieel toezicht, voormalig lid en secretaris van de Commissie (Arubaanse) Corporate Governance (Code).

In samenwerking met subject-matter expert docenten onder leiding van E.M. (Endymion) Struijs RA (openbaar accountant, bestuurslid NBA Faculty Ethiek Cultuur Gedrag, voormalig docent Governance Risk Compliance & Internal Audit aan de Amsterdam IT Audit Program van de Universiteit van Amsterdam, organisator van de DUTCH CARIBBEAN Aruba Permanente Educatie (PE) en LADY JUSTICE Aruba (PO) alsmede AVA COMMUNITY TALK series).

Tijdens deze eerste (voorjaars-) editie wordt een introductie gegeven op de volgende onderwerpen:

  1. Inrichting lange termijnvisie en esg-strategie (documentatie, consistentie)

  2. Inrichting bedrijfsplan, mede gericht op financiering en continuïteit

  3. Inrichting van de financiële verslaggeving (bestuursverslag en jaarrekening)

  4. Inrichting van de informatievoorziening bestuur en RvC.

  5. Inrichting van risicobeheersing (inclusief organisatiecultuur en cyber security)

  6. Inrichting compliance activiteiten (naleving wet- en regelgeving)

  7. Inrichting van de interne auditfunctie

  8. Inrichting van de rol van de externe accountant

  9. Inrichting (zelf) evaluatie bestuur en raad van commissarissen

  10. Inrichting (vaktechnisch) leer- en ontwikkelplan bestuur en raad van commissarissen

De kosten van deelname zijn EUR 595 exclusief BTW inclusief diner en certificaat van deelname namens ENDYMION Academy B.V.

Inschrijving voor deelname via onderstaande formulier: